Zorgverlener

Laboratorium FM verzorgt laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie, microbiologie, hematologie, bloedbank) voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Het laboratorium maakt hiervoor gebruik van state-of-the art apparatuur en goed getraind personeel. Het niveau en aanbod van diagnostiek is hierdoor vergelijkbaar met het Nederlandse niveau. Om ons kwaliteitsniveau aantoonbaar te maken is accreditatie aangevraagd conform ISO 15189-2012 bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie  (RvA).

Informatie voor aanvragers:

Zorg dat u de patiënt het volledig ingevulde aanvraagformulier meegeeft. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van:

 

  • Volledige naam (achternaam en voorletters)
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Naam aanvrager
  • Gewenste bepalingen

 

Additionele aanvragen

U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiënten materiaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

 

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek

Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren (aangegeven op het aanvraagformulier) , kunnen met spoed aangevraagd worden. Daarvoor wordt het cito-onderzoek met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 60  minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. Indien gewenst, kunnen uitslagen aan u gefaxt worden, dit moet u dan duidelijk op het aanvraagformulier aangeven. Buiten de werkuren overdag (7.00  – 15.30) kunnen analyses, die buiten het citopakket vallen alleen na toestemming van de klinisch chemicus uitgevoerd worden.