Werkwijze op de SEH

 

Triage

Binnen een kwartier na uw binnenkomst als patiënt beoordeelt een verpleegkundige van de afdeling SEH hoe snel u geholpen kan worden. Op grond van de ernst van uw klachten of letsel geeft deze verpleegkundige u een kleurcode. Deze kleur geeft de tijdsduur aan waarin de arts probeert om u te zien.

De kleurcodering werkt als volgt:

– Rood = acuut (u wordt direct door een arts gezien)
– Oranje = zeer urgent (de arts streeft ernaar u binnen 10 minuten te zien)
– Geel = urgent (de arts streeft ernaar u binnen 1 uur te zien)
– Groen = standaard (de arts streeft ernaar u binnen 2  uur te zien)
– Blauw = niet urgent (de arts streeft ernaar u binnen 4 uur te zien)

Dit betekent dat patiënten met  ernstige klachten voorrang krijgen in hun behandeling.

Niet alleen de kleurcode bepaalt uw wachttijd.

Kinderen die binnenkomen op de afdeling SEH krijgen ook een kleurcode. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, dan wordt het kind eerst geholpen.

Ook wordt de tijd die u moet wachten beïnvloed door (onder meer):

– de beschikbaarheid van de arts(-assistent) van het medisch specialisme dat voor uw behandeling nodig is;
– de beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is;
– het tijdstip van uw binnenkomst ten opzichte van dat van andere patiënten.

We streven er natuurlijk naar om u zo snel mogelijk te helpen, en u binnen een kwartier een kleurcode te geven.

Behandeling op de SEH

 

Na de triage (kleurcode toekennen) wordt u binnengeroepen door een verpleegkundige. Een arts-assistent onderzoekt u. Soms wordt nog aanvullend onderzoek gedaan, zoals een bloedonderzoek, een röntgenfoto of een echo. Een aantal van deze onderzoeken wordt op de SEH gedaan, en voor sommige onderzoeken wordt u naar een andere afdeling gebracht.

Als u eenmaal in een behandelkamer bent, bestaat de wachttijd voor een groot deel uit het wachten op de uitslagen van deze onderzoeken. Met alle onderzoeksgegevens erbij kan de arts vaak tot een diagnose komen. Soms wordt een arts van een ander specialisme in consult gevraagd.

Moet u nuchter blijven?

Afhankelijk van uw klachten kan u worden gevraagd om nuchter te blijven. In dat geval mag u niets eten of drinken totdat de oorzaak van uw klachten bekend is.

Pijnklachten

Als u veel pijn heeft, kunnen we u meestal al een pijnstiller geven, afhankelijk van het letsel of de aard van uw klachten. Tijdens het bepalen van de kleurcode (triage), zal de verpleegkundige u meestal een pijnstiller aanbieden. Heeft u geen pijnstiller ingenomen, en u heeft na de triage toch behoefte aan een pijnstiller, dan kunt u dit melden bij de SEH verpleegkundige.

Uw huisarts

Na afloop van uw behandeling op de SEH krijgt uw huisarts automatisch bericht. In deze huisartsbrief staat de reden van uw bezoek vermeld, de bevindingen tijdens triage en verblijf op de SEH en welke behandeling of advies u heeft gekregen.

Het kan zijn dat u terug moet komen voor een vervolgafspraak met een specialist. Soms krijgt u meteen de afspraak mee of wordt u hierover gebeld.