Opname

Wanneer tijdens het spreekuur op de polikliniek blijkt dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is en u dit advies van de specialist opvolgt, meldt u zich bij het Opnamebureau. Een opname in het ziekenhuis betekent dat u één of meerdere nachten in het ziekenhuis verblijft. Op deze pagina’s vindt u informatie over uw verblijf en hoe u zich kunt voorbereiden.

De medewerkers van het Opnamebureau kunnen u vertellen hoe lang de wachttijd ongeveer is voor uw onderzoek of behandeling. Wordt u geopereerd?

Spoedopname

U kunt ook met spoed worden opgenomen. Bijvoorbeeld als uw behandelend arts op de polikliniek of Spoedeisende Hulp besluit tot een spoedopname. U gaat dan direct naar de verpleegafdeling.

Wat neemt u mee

Op de opname dag neemt u het volgende mee:

  • geldig identiteitsbewijs (sedula);
  • medicijnen die u gebruikt (in originele verpakking);
  • dieetlijst (als u een dieet gebruikt)
  • toiletartikelen;
  • kleding voor overdag en nachtkleding;
  • pantoffels, kamerjas en schoenen;
  • boek, tijdschrift etc.
  • eventuele loophulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

 

Waardevolle zaken

Wij raden u aan om waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding gesprek

Voordat u naar de polikliniek gaat, is het belangrijk het bezoek aan de arts goed voor te bereiden. Uiteindelijk beslist u immers zelf – in overleg met uw arts – over uw behandeling. Schrijf bijvoorbeeld alvast op welke vragen u zou willen stellen. Wat is de oorzaak van mijn klacht? Hoe ziet de behandeling eruit? Uit welke behandelingen kan ik kiezen?

De specialist die verantwoordelijk is voor uw medische behandeling, overlegt altijd met u welke onderzoeken worden gedaan en welke behandeling nodig is. Mocht het gesprek met de specialist over de behandeling onduidelijk zijn, of gebruikt hij/zij vaktermen, vraag dan gerust om meer uitleg. U kunt als u wilt ook iemand meenemen.

Op de verpleegafdeling

De dagindeling en regels zijn voor de verpleegafdelingen gelijk. Op deze pagina treft u de algemene regels en voorzieningen aan.

Contactpersoon

Geef aan de betrokken verpleegafdeling door wie thuis uw contactpersoon is en hoe wij hem of haar kunnen bereiken.

Uw kamer

In Fundashon Mariadal wordt gemengd verpleegd. Dit bekent dat er geen aparte kamers zijn voor mannen en vrouwen. Er zijn éénpersoonskamer, tweepersoonskamer en kamers voor meerdere personen.

Maaltijdkeuze

De onze keuken biedt een ruime keus uit etenswaar. Meestal kunt u vanaf uw tweede opnamedag een keuze maken voor uw warme maaltijd. Op een formulier kunt u uw keuze aangeven. Een gastvrouw komt dagelijks bij u langs om u te helpen met het invullen van dit formulier. De gastvrouwen  komen ook langs met koffie, thee en andere dranken.

Bezoektijden

Op de verpleegafdeling van het Fundashon Mariadal gelden bezoektijden. Deze kunnen per verpleegafdeling verschillen.

Zie voor meer informatie: Bezoektijden

 

<<Terug