Varicella Zoster Virus

Varicella Zoster Virus

 

algemene informatie

De diagnostiek naar een acute varicella zoster virus (VZV) infectie (primo-infectie of re-activatie) berust op het aantonen van specifiek VZV DNA in blaasjesvocht of andere materialen middels een PCR. Deze methode is de meest sensitieve methode om een infectie met VZV aan te tonen.
Serologie is vooral toepasbaar voor het screenen van patiënten op een doorgemaakte VZV infectie of status na vaccinatie (IgG antistoffen). Een recente primo-infectie of re-activatie kan aangetoond worden door het bepalen van IgM en IgG antistoffen tegen VZV in serum, maar deze bepalingen zijn minder gevoelig en nauwkeurig dan een PCR bepaling op blaasjevocht of ander materiaal.
Voor het aantonen van een VZV infectie van het oog of in de liquor wordt geadviseerd standaard materiaal (oogvocht of liquor) in te sturen met serum voor het bepalen van specifieke antistofproductie in die compartimenten. Met name langer bestaande infecties van het oog of het CZS kunnen met deze bepaling aangetoond worden.
Bij vermoeden op resistentie tegen antivirale medicatie wordt geadviseerd een VZV genotypische resistentiebepaling aan te vragen. Deze bepaling wordt op EDTA-bloed, liquor, oogvocht en blaasjesvocht verricht.

 

 

Bepaling VZV-PCR (VZV-DNA)
Techniek Real time Taqman PCR op Abiprism platform/ in house
Indicatie Aantonen van een acute VZV infectie
Materiaal Liquor, serum, blaasjesvocht, oogvocht, biopt, EDTA
Benodigd volume Liquor, blaasjesvocht: 1-2 ml
EDTA. serum: 10 ml
oogvocht: > 50 µl
biopt: 2mm2
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat Positief, negatief
Opmerkingen . Blaasjesvocht, uitstrijken en biopten in eswab.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgG antistoffen tegen VZV (VZV-IgG) screening
Techniek Diasorin liaisonXL
Indicatie Aantonen van een doorgemaakte infectie of status na vaccinatie met VZV
Materiaal Serum, plasma
Benodigd volume 1 ml (minimaal 100 µl)
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 dagen
Resultaat Ratio \ positief, grens, negatief
Opmerkingen Deze VZV-IgG screening is de standaard screeningsbepaling voor VZV

Verzendbepaling MLS Curacao

Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgG en IgM antistoffen tegen VZV
Techniek ELISA
Indicatie Aantonen van een primo-infectie of re-activatie met VZV
Materiaal Serum, plasma (edta)
Gewenst volume 0,5 ml
Benodigd volume 300 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 dagen
Resultaat OD \ positief, grenswaarde, negatief
Opmerkingen  Verzendbepaling MLS
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Index specifieke VZV antistofproductie (VZV-GWC)
Techniek ELISA
Indicatie Aantonen van lokale antistofproductie in oogvocht of liquor voor het aantonen van een VZV infectie van het oog of CZS
Materiaal Serum, plasma(edta), oogvocht of liquor
Benodigd volume Serum 20 µl; oogvocht/liquor 20 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat Ratio \ positief, negatief
Opmerkingen De Goldman Wittmer Coëfficiënt (GWC) wordt berekend uit de specifieke IgG concentraties in oogvocht of liquor versus die in serum. Deze worden gerelateerd aan de totale IgG concentraties in oogvocht/liquor versus serum. GWCs tonen lokale productie aan gecorrigeerd voor mogelijke lekkage.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling VZV genotypische resistentieanalyse
Techniek Sequentieanalyse op DNA polymerase (pol) en thymidine kinase (TK) gen
Indicatie Aantonen van resistentie van het varicella zoster virus tegen antivirale medicatie
Materiaal EDTA-bloed, liquor, oogvocht en blaasjesvocht
Gewenst volume EDTA-bloed 10 ml; liquor 1-2 ml; blaasjesvocht 1-2 ml; oogvocht >50 µl
Benodigd volume EDTA-bloed 500 µl; liquor 200 µl; blaasjesvocht 200 µl; oogvocht 25 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 3 weken
Resultaat Mutatiepatroon van pol- en TK-gen ten opzichte van een VZV-referentiestam inclusief interpretatie van gevoeligheid voor antivirale medicatie
Opmerkingen Standaard wordt zowel het pol-gen als het TK-gen geanalyseerd. Verzendbepaling UMCU
Informatie/ contact               arts-microbioloog