Uveïtis

Uveïtis

 

Uveïtis is een inwendige oogontsteking. Van een aantal verwekkers is bekend dat deze uveïtis kunnen veroorzaken. De diagnostiek wordt verricht met PCR of door bepaling van de Goldmann-Wittmer coëfficiënt (GWC).

Aanvullende informatie over afname en transport van oogvocht voor serologie (GWC bepaling) en PCR vindt u onder afname en transport, ‘oog’.

Verzenden van materiaal ten behoeve van oogvochtdiagnostiek kan met speciale verzendpakketjes, die opgevraagd kunnen worden op telefoonnummer 088-75 584 35 of via email (uveitislab@umcutrecht.nl).

 

Aanvraagformulieren downloaden

130523 Oogheelkunde engels aanvraagformulier V8(PDF – 7,5 kB)

130523 Oogheelkunde extern aanvraagformulier V8(PDF – 7,7 kB)

Tabel

Verwekkers uveïtis
 

Verwekker PCR  GWC
Parasieten    
    Toxoplasma gondii X X
    Toxocara canis NB X
Virussen    
    cytomegalovirus X# X
    enterovirussen X NB
    Epstein-Barr virus X# NB
    herpes simplex virus X X
    HIV X# NB
    humaan herpesvirus 6 X# NB
    mazelenvirus NB X
    parvovirus B19 X X
    parechovirus X NB
    rubellavirus X X
    varicella zoster virus X X
Bacteriën    
    Borrelia burgdorferi X X
    Mycobacterium tuberculosis X NA
    Treponema pallidum X NA

PCR: Polymerase chain reaction; GWC: Goldmann-Witmer coëfficiënt
NB: niet beschikbaar
#: kwantitatief op verzoek