Uveïtis

Uveïtis

Uveïtis is een inwendige oogontsteking. Van een aantal verwekkers is bekend dat deze uveïtis kunnen veroorzaken. De diagnostiek wordt verricht met PCR of door bepaling van de Goldmann-Wittmer coëfficiënt (GWC).

Aanvullende informatie over afname en transport van oogvocht voor serologie (GWC bepaling) en PCR vindt u onder afname en transport, ‘oog’.

Verzenden van materiaal ten behoeve van oogvochtdiagnostiek kan met speciale verzendpakketjes, die zeer tijdig  opgevraagd moeten  worden bij het laboratorium MMB

 

Aanvraagformulieren downloaden

130523 Oogheelkunde extern aanvraagformulier V8(PDF – 7,7 kB)

Tabel

Verwekkers uveïtis
 

Verwekker PCR  GWC
Parasieten    
    Toxoplasma gondii X X
    Toxocara canis NB X
Virussen    
    cytomegalovirus X# X
    enterovirussen X NB
    Epstein-Barr virus X# NB
    herpes simplex virus X X
    HIV X# NB
    humaan herpesvirus 6 X# NB
    mazelenvirus NB X
    parvovirus B19 X X
    parechovirus X NB
    rubellavirus X X
    varicella zoster virus X X
Bacteriën    
    Borrelia burgdorferi X X
    Mycobacterium tuberculosis X NA
    Treponema pallidum X NA

PCR: Polymerase chain reaction; GWC: Goldmann-Witmer coëfficiënt
NB: niet beschikbaar
#: kwantitatief op verzoek