Treponema pallidum

Treponema pallidum

algemene informatie

Treponema pallidum is de verwekker van lues of syfilus, een sexueel overdraagbare bacteriële infectie. De ziekte heeft een grote variatie in klinische presentatie en wordt daarom vaak ‘the great imitator’ genoemd. De laboratoriumdiagnostiek berust vooral op serologie, maar deze kan bij een vroege primaire lues nog negatief zijn. De screeningstest voor lues is de Liaison XL trepscreen  bepaling waarmee treponema-specifieke antistoffen worden aangetoond. Bij een positieve uitslag wordt de diagnostiek automatisch uitgebreid met een RPR  bepaling (maat voor activiteit) en een elisa voor confirmatie van de antistoffen. Heeft iemand éénmaal lues doorgemaakt dan houdt deze levenslang een positieve trepscreen  bepaling en wordt voor het aantonen van een relapse of reïnfectie alleen de RPR nog ingezet. Respons op therapie wordt vervolgd met de RPR  titer.
Een neurolues wordt gediagnosticeerd op basis van het klinisch beeld samen met laboratoriumdiagnostiek op liquor én serum (TPPA, VDRL, leucocyten, IgG-index en albuminequotient, TPHA index). Voor het berekenen van de indexserologie (IgG-index, albuminequotiënt en TPHA-index) is altijd serum nodig afgenomen op bij voorkeur dezelfde dag als de liquor maar met maximaal 7 dagen verschil. In specifieke omstandigheden (zeer vroege infectie) kan het zinvol zijn de treponema bacterie direct aan te tonen door middel van nucleïnezuur detectie (PCR).

 

 

Bepaling Antistoffen tegen Treponema pallidum (screening)
Techniek sneltest
Indicatie aantonen van antistoffen tegen T. pallidum
Materiaal serum
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 160 ul
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 dag
Resultaat positief, negatief, indeterminate
Opmerkingen de bepaling wordt de eerste maal positief in serum,  geconfirmeerd
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Nontreponemale antistoffen (RPR)
Techniek agglutinatie
Indicatie vervolgen therapierespons
Materiaal serum, plasma (edta) liquor
Gewenst volume Benodigd volume serum, plasma (edta): 1 ml
liquor: 0.5 ml
Benodigd volume 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag 3 dagen
Resultaat

Opmerkingen

titer \ positief, negatief

verzendbepaling MLS Curacao

Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Antistoffen tegen Treponema pallidum (TPPA)
Techniek agglutinatie
Indicatie aantonen van een doorgemaakte infectie met T. pallidum
Materiaal serum, plasma (edta), liquor
Gewenst volume serum, plasma (edta): 1 ml
liquor: 0,5 ml
Benodigd volume serum, plasma (edta): 50 µl
liquor: 100 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend binnen 1 werkdag na inzetten
Resultaat titer \ positief, negatief
Opmerkingen de bepaling wordt de eerste maal positief in serum geconfirmeerd . Overleg eerst met Arts-microbioloog. Verzendbepaling UMCU.
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Specifieke antistoffen tegen Treponema pallidum (TP – BLOT)
Techniek Immunoblot\ Innogenetics
Indicatie confirmatie van een positieve TPPA bepaling
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 1 ml
Benodigd volume 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat positief, indeterminate, negatief
Opmerkingen is een vervolgtest op de TPPA en wordt door het laboratorium ingezet als de TPPA de eerste maal positief is in serum. Verzendbepaling UMCU
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Specifiek DNA (Treponema DNA)
Techniek Real time Taqman PCR op Abiprism platform/ in house
Indicatie Aantonen van specifiek Treponema pallidum DNA
Materiaal Genitaalwat, ulceraschraapsel, liquor, oogvocht
Benodigd volume liquor: 1-2 ml
oogvocht: >50 µl
watten in UTM-medium: 2 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat Positief, negatief
Opmerkingen De PCR bepaling wordt ingezet van materialen aangevraagd voor Treponema/syfilis PCR.
Genitaaluitstrijken en biopten  in eswab transporteren
Informatie/contact               arts-microbioloog

 

 

 

Bepaling Aanvullende Treponema diagnostiek bij neonaten
Techniek Immunoblot
Indicatie Congenitale diagnostiek bij neonaten
Materiaal Serum
Benodigd volume Minimaal 40 µl
Inleverdag  dagelijks
Uitslag bekend  2 weken
Resultaat  
Opmerkingen Deze bepaling kan alleen geïnterpreteerd worden in combinatie met aanvullende serologie bij moeder en kind.

Verzendbepaling  RIVM Bilthoven

Informatie/contact               arts-microbioloog