Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes

 

algemene informatie

De diagnostiek naar streptococcus pyogenes (groep A streptococcen) berust op bacteriekweekbacteriële kweek van keel, pus, bloed of aangedane weefsels. Serologisch kan een toename van de antistofspiegels  tegen streptolysine O (AST of ASO) en /of tegen DNase B (anti-DNAse B) worden aangetoond. Serologie is geïndiceerd voor het diagnosticeren van een post-streptococcen ziekte zoals acuut reuma en glomerulonefritis. Bij acute streptocceninfecties kan serologie ondersteunend zijn indien de kweek negatief is gebleven. Een significante toename van antistofspiegels tussen een serum afgenomen in de acute fase en een serum afgenomen twee tot vier weken later is bewijzend voor een recente streptococceninfectie. Zowel de AST als de anti-DNAse B kunnen gedurende lange tijd na de acute infectie verhoogd zijn. Een (laag-)positieve spiegel alléén, in een enkelvoudig monster, is meestal onvoldoende bewijzend voor een recent doorgemaakte streptococceninfectie. De hoogte van normaal aanwezige speigels in de bepalingen zijn leeftijds- en populatieafhankelijk.

 

 

Bepaling Antistoffen tegen DNAse B (anti-DNAseB)
Techniek Nefelometrie
Indicatie Aantonen van een (recente) infectie met streptococcen
Materiaal Serum
Benodigd volume 500 µl
Resultaat Titer in U/ml
Referentiewaarde 0 – 187 U/ml
Opmerkingen Verzendbepaling MLS Curacao
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Antistoffen tegen streptolysine O (AST)
Techniek Nefelometrie
Indicatie Aantonen van een recente post streptococcen ziekte
Materiaal Serum, plasma
Benodigd volume 500 µl
Resultaat Titer in IU/ml
Referentiewaarde 0 – 116 IU/ml
Opmerkingen Verzenbepaling MLS Curacao
Informatie/ contact               arts-microbioloog