Specialisten poli Tips

Tips voor uw bezoek aan de specialist

 

  1. Bereidt uw gesprek met de specialist voor. Geef duidelijk aan wat uw klachten zijn, waar u pijn heeft etc.
  2. Indien u medicijnen of hulpmiddelen gebruikt, is het handig een overzicht hiervan naar uw bezoek mee te nemen.
  3. Stel nadat de diagnose is gesteld of verwijzing voor vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden, vragen, als zaken onduidelijk zijn voor u.
  4. Soms bent u vanwege uw ziekte niet helemaal helder of gespannen. Neemt u dan een familielid of vriend mee naar het bezoek. Twee horen namelijk meer dan één.
  5. Sommige specialisten zijn het Papiaments niet machtig. In deze gevallen kunnen zij hun  assistent vragen om te vertolken. U mag echter ook een familielid of vriend meenemen die het gesprek voor u wil vertolken.

 

De specialisten poli van het Fundashon Mariadal stelt alles in het werk om uw bezoek aan de poli aangenaam te laten verlopen. Mocht u echter het gevoel hebben dat u niet correct behandeld bent door een personeelslid van de poli, kunt u dit aan de assistent of de teamleider aangeven of u kunt een klacht indienen  bij het klachtenbureau van het ziekenhuis. Dit kunt u doen via mail op het adres klachten@fundashonmarialdal.org of via het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis (00599) 715 8900 toestel 1160