Plasmodium

Plasmodium

 

algemene informatie

Acute malaria infecties worden veroorzaakt door een met malaria geïnfecteerde mug, die de patiënt steekt en daarbij de malariaparasieten overbrengt in het bloed. De patiënt ontwikkelt een infectie doordat de malariaparasieten zich vermenigvuldigen in de erythrocyten, de ery’s kapot gaan, en de parasieten zich in nieuwe ery’s gaan nestelen. Tijdens de fase waarin de ery’s kapot gaan, heeft de patiënt een koortspiek. Vaak gaat het om perodieke koorts, maar soms is dit niet zo uitgesproken. Malaria tropica kan ook hersenmalaria veroorzaken waarbij de kleine bloedvaten van de hersenen verstopt raken. Patiënten raken hierdoor verward en kunnen in een coma geraken.
Door bloed af te nemen d.m.v. een venapunctie in een EDTA-buisje of een vingerprik, kan men de malariaparasieten aantonen in een dikke druppel preparaat. De soort kan men in de uitstrijk determineren. Er zijn 4 soorten Plasmodium species: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale en Plasmodium malariae, die malaria kunnen veroorzaken in de mens.
3 Achtereenvolgende dagen moet bloed afgenomen worden.
Naast de dikke druppel en het uitstrijkje kan er ook een ICT-sneltest uitgevoerd worden.(dit is een antigeentest)
Alleen uit het EDTA-bloed van de 1ste dag wordt deze antigeentest bepaald.

 

 

Bepaling Dikke druppel en uitstrijk
Techniek Microscopie (Giemsa kleuring)
Indicatie Patiënt met koorts uit malaria endemisch gebied
Materiaal EDTA-bloed
Benodigd volume Minimaal 2 ml
Inleverdag Dit is een cito-bepaling en kan altijd aangevraagd worden.
Uitslag bekend Zie doorlooptijden bacteriologie
Resultaat Malaria positief/negatief en soort species
Opmerkingen Deze bepaling kan na overleg met de arts-microbioloog in voorkomende gevallen cito worden uitgevoerd
Informatie/ contact  arts-microbioloog

 

 

Bepaling

Techniek

Sneltest

Binax-now sneltest

Indicatie Patiënt met koorts malaria endemisch gebied
Materiaal EDTA-bloed
Benodigd volume Minimaal 2 ml
Inleverdag Dit is een cito-bepaling
Uitslag bekend Zie doorlooptijden bacteriologie
Resultaat Plasmodium positief/negatief
Opmerkingen Alleen bij de eerste aanvraag wordt de sneltest binax now uitgevoerd
Informatie/ contact  arts-microbioloog