Parvovirus B19

Parvovirus B19

 

algemene informatie

Diagnostiek naar een recente parvovirus B19 infectie berust op het aantonen van een een IgM respons in serum of een IgG seroconversie in een gepaard serummonster. De serologie kan laat opkomen met name bij immuungecompromitteerde patiënten. In die gevallen biedt het onderzoek naar parvospecifiek DNA in EDTA uitkomst. Voor de screening naar de immuniteit tegen parvovirus B19 volstaat het IgG antistoffen in serum te meten.

 

Bepaling Parvovirus B19 specifiek DNA (parvo-DNA)
Techniek real time Taqman PCR op Abiprism platform/ in house
Indicatie aantonen van specifiek parvovirus B19 DNA
Materiaal EDTA, liquor, urine, vruchtwater, serum, biopt
Benodigd volume liquor, urine, vruchtwater: 1-2 ml
EDTA, serum: 10 ml
biopt: 2mm2
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat aantal kopieën per ml
Opmerkingen De aanwezigheid van parvovirus B19 specifiek viraal nucleïnezuur kan wijzen op een actieve infectie

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgG antistoffen tegen parvovirus B19 (Parvo-IgG)
Techniek indirecte ELISA – Virion\Serion
Indicatie aantonen van een recente of doorgemaakte infectie
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 300 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Opmerkingen

Resultaat

Verzendbepaling UMCU

IU/ml \ positief, grens, negatief

Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgM antistoffen tegen parvovirus B19 (Parvo-IgM)
Techniek indirecte ELISA – Virion\Serion
Indicatie aantonen van een recente infectie
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 300 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat U/ml \ positief, grens, negatief
Opmerkingen Wordt alleen in combinatie met de IgG bepaling uitgevoerd. Verzendbepaling UMCU
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Index specifieke parvo B19 antistofproductie (B19V-GWC)
Techniek ELISA
Indicatie Aantonen van lokale antistofproductie in het oogvocht of liquor voor het aantonen van een Parvo B19 virus-infectie in het oog of CZS
Materiaal serum, plasma (edta) in combinatie met oogvocht of liquor
Gewenst volume 0,5 ml
Benodigd volume 20 µl (zowel voor serum/plasma als oogvocht/liquor)
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat ratio\ positief, negatief
Opmerking De Goldman Wittmer Coëfficiënt (GWC) wordt berekend uit de specifieke IgG concentraties in oogvocht of liquor versus die in serum. Deze worden gerelateerd aan de totale IgG concentraties in oogvocht/liquor versus serum. GWC’s tonen lokale productie aan gecorrigeerd voor lekkage.

Verzendbepaling UMCU

Informatie / contact               arts-microbioloog