Over FM-Academy

FM-Academy, gevestigd binnen Fundashon Mariadal te Bonaire kaya LD Gerharts # 17, is in september 2006 officieel van start gegaan met het centraal opleiden van student verpleegkundigen en ziekenverzorgenden voor de gezondheidszorg op Bonaire voornamelijk het ziekenhuis.
Door innovaties en ontwikkelingen betreffende staatkundige veranderingen konden de meeste schoolverlaters niet naar Curaçao, om een opleiding in de zorg te volgen. Door deze verandering werd het mogelijk gemaakt dat Fundashon Mariadal is gaan samenwerken met Instituto pa Formashon den Enfermeria (I.F.E.). De leerlingen konden op Bonaire zelf opgeleid worden tot verzorgende niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4.

Vanaf 2011 is Fundashon Mariadal, doordat deze zich heeft blijven ontwikkelen, een nauwe samenwerking aangegaan met ROC-ASA (Nederland.) Die sinds augustus 2012 ROC-Top is geworden. ROC-Top staat voor Regional Onderwijs Centrum – Theorie ontmoet praktijk.

De basisopleidingen op FM-Academy worden verzorgd aan de hand van het opleidingsplan van ROCTop. Hiermede is het onderwijssysteem van het modulair onderwijs naar het competentiegericht onderwijs overgegaan.

De twee basisopleidingen die verzorgd worden zijn:

  • De opleiding tot verpleegkunde – een vierjarige opleiding
  • De opleiding tot ziekenverzorgende – een driejarige opleiding

Naast deze opleidingen organiseert FM-Academy workshops en trainingen met het zicht op het bijscholen van alle categorie verplegenden op Bonaire en toenemend voor de regio.