Naar de Verpleegafdeling

Opname in het Fundashon Mariadal

Een opname in het ziekenhuis brengt vaak onzekerheid met zich mee. Voor uzelf en voor uw familie.

Onze artsen, verpleegkundigen en ook alle andere medewerkers willen u een zo goed mogelijke zorg verlenen. Duidelijke informatie is daar een onderdeel van. Op de pagina’s over opname vindt u veel wetenswaardigheden over een opname in het FM.

We hebben een onderverdeling gemaakt in informatie over dagopname en opname voor meerdere dagen.