Leptospira

Leptospira

 

algemene informatie

Leptospirose (Ziekte van Weil, Modderkoorts, Melkerskoorts) is een wereldwijd voorkomende bacteriële zoönose. Er bestaan diverse pathogene serovars met verschillende specifieke gastheren. Transmissie vindt plaats via de urine van de gastheer, meestal muizen, ratten en runderen. Bij de mens kenmerkt de ziekte zich door koorts, malaise, spier- en gewrichtpijnen, fotofobie. Ook icterus, lever- en nierfunctiestoornissen en meningitis komen voor. Een belangrijk deel van de infecties in Nederland is in het buitenland opgelopen en geässocieerd met contact met open water. De diagnose wordt gesteld door het aantonen van Leptospira spp. zelf of antigenen daarvan, of specifieke antistoffen tegen Leptospira spp. De keuze van de diagnostische testen is mede afhankelijk van de ziekteduur. Bij een ziekteduur van 10 dagen of korter heeft een PCR op EDTA bloed, en/of urine de voorkeur. Eventueel kan een kweek worden ingezet op deze materialen. Voor het aanvragen van een kweek of PCR dient vooraf overlegd te worden met de arts-microbioloog in verband met specifieke afname- en transportcondities.

Daarnaast kan op de aanwezigheid van IgM antistoffen tegen Leptospira spp. worden getest. Dit gebeurt in het virologisch laboratorium middels de sneltest. Een positieve sneltest wordt standaard voor confirmatie dmv een ELISA en/of de microscopische agglutinatietest (MAT) doorgestuurd naar het Leptospirose referentielaboratorium te Amsterdam. Bij negatieve uitslagen en een blijvende verdenking op een recent doorgemaakte infectie moet overwogen worden de serologie na ongeveer 2 weken te herhalen.

Bij een ziekteduur van 11 dagen of langer dient alleen serologie te worden aangevraagd. De sensitiviteit van serologie op serum afgenomen vanaf 11 dagen na het begin van de symptomen is hoog evenals de negatief voorspellende waarde.

.

 

Bepaling Kweek op Leptospiren
Techniek Kweek
Indicatie Aantonen van een infectie met Leptospira spp. bij een ziekteduur van 10 dagen of korter
Materiaal Heparine-volbloed/urine/liquor
Benodigd volume 3-10 ml
Resultaat Negatief/Positief
Opmerkingen Verzendbepaling naar het Leptospirose referentielaboratorium in Amsterdam. In het algemeen heeft een PCR bepaling voor het aantonen van Leptospira de voorkeur boven de kweek. Inzenden materiaal uitsluitend na overleg met de dd. Arts-microbioloog in verband met specifieke verzendinstructies.
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Leptospira DNA
Techniek PCR
Indicatie Aantonen van een infectie met Leptospira spp. bij een ziekteduur van 10 dagen of korter
Materiaal EDTA volbloed (geen plasma)/serum/liquor/urine
Benodigd volume 5 ml
Resultaat Negatief/Verdacht/Positief
Opmerkingen Dit is een verzendbepaling naar het Leptospirose referentielaboratorium in Amsterdam. Inzenden materiaal na overleg met arts-microbioloog.
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Leptospirose test
Techniek immuunchromatografische test Leptocheck-WB van Zephyr Biomedicals
Indicatie aantonen van specifieke antistoffen tegen leptospiren
Materiaal serum
Benodigd volume 5 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat positief, negatief
Opmerkingen Verzendbepaling UMCU. Indien materiaal positief is in de sneltest wordt materiaal ter confirmatie opgestuurd naar het Leptospirose referentielaboratorium in Amsterdam
Informatie/ contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling Microscopische Agglutinatie Test (MAT)
Techniek agglutinatie
Indicatie confirmatiebepaling van een positieve sneltest
Materiaal serum, plasma (edta)
Benodigd volume 5 ml
Inleverdag

Resultaat bekend

Dagelijks

1 week

Resultaat positief, negatief, specifiek serovar
Opmerkingen Verzendbepaling naar het Leptospirose referentielaboratorium in Amsterdam
Informatie/ contact               arts-microbioloog