HIV

HIV

 

algemene informatie

De diagnostiek naar een infectie met humaan immuundeficiëntie virus (HIV) berust op het aantonen van antistoffen tegen HIV-1 en/of HIV-2 en het aantonen van het virale p24 antigeen in humaan serum middels de AxSYM combo-test. Door de combinatie van antigen en antistofdetectie is de combotest zeer gevoelig en benadert de test bij een acute infectie de windowfase voor het aantonen van viraal RNA middels PCR.

Indien de combo-test positief is, wordt ook de VIDAS HIV DUO Ultra, een Enzyme Linked Fluorescent Assay uitgevoerd. Ook deze test toont zowel antistoffen tegen HIV-1 en/of HIV-2 als het virale p24 antigeen in humaan serum aan.

Beide assays worden altijd bevestigd middels een HIV-immuunblot voordat de diagnose infectie met HIV-1 en/of HIV-2 wordt gesteld.

De HIV-RNA (viral load) bepaling wordt gebruikt bij de indicatiestelling voor het starten van antivirale therapie en om de effectiviteit van deze therapie te monitoren.
Genotypische resistentiebepalingen worden verricht om de gevoeligheid van HIV voor verschillende antivirale middelen te bepalen.
HIV-tropisme testen geven informatie over de chemokine co-receptoren die HIV gebruikt om CD4-positieve humane cellen te infecteren. In het begin van de infectie is dit voornamelijk de CCR5-receptor. Bij ziekteprogressie stapt het virus veelal over op de CXCR4-receptor. Antivirale middelen die de CCR5-receptor blokkeren kunnen worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die drager zijn van CCR5-troop virus.

Voor praktische informatie over de verschillende testen klikt u op de index hierboven.
 

.

 

Bepaling Antistof tegen HIV en viraal antigeen
Techniek CLIA Beckman Coulter
Indicatie aantonen van een infectie met HIV
Materiaal stolbloed, EDTA-bloed, heparinebloed
Benodigd volume gewenst 2 ml, minimaal 1 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 dag, of eerder als cito diagnostiek geïndiceerd is
Resultaat ratio, positief/negatief
Opmerkingen Een positief resultaat dient geconfirmeerd te worden met een immuunblot.
De Blot  wordt door het laboratorium automatisch ingezet (verzendbepaling).
Informatie / contact arts-microbioloog

 

 

 

 

Bepaling Antistoffen tegen HIV met immuunblot (HIV-Blot)
Techniek immunblot
Indicatie confirmatie van een positieve HIV CLIA
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 1 ml
Benodigd volume 20 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat positief, indeterminate, negatief
Opmerkingen Indien indeterminate wordt geadviseerd het onderzoek te herhalen of een
HIV PCR (HIV-SRNA) bepaling aan te vragen op een nieuw monster
(EDTA-bloed)

Verzendbepaling UMCU

Informatie / contact  arts-microbioloog

 

 

Bepaling Kwantitatief HIV specifiek RNA (HIV-RNA)
Techniek Genexpert viral load
Indicatie beoordelen behandelindicatie en vervolgen HIV-1 RNA load tijdens therapie
Materiaal EDTA-bloed, liquor. Externe inzenders: EDTA-plasma en/of liquor op
droogijs
Gewenst volume 10 ml EDTA-bloed of 2 ml liquor
Benodigd volume 1050 µl EDTA-bloed of 200 µl liquor
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 dagen
Resultaat kopieën/ml
Opmerkingen De gerapporteerde onder- en bovengrens van de kwantitatieve bepaling is
en zijn respectievelijk HIV-RNA: < 50 kopieën/ml en > 1.0 x 10e7
kopieën/ml
Informatie / contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling HIV genotypische resistentie analyse
Techniek Sequentie analyse op het pol gen: Viroseq HIV-1 Genotyping System
v2.0 van Abbott
Indicatie aantonen van resistentie tegen antiretrovirale medicatie en HIV-subtype
bepaling
Materiaal EDTA-bloed. Externe inzenders: EDTA-plasma op droogijs
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 1 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 3 weken
Resultaat mutatiepatroon van Reverse Transcriptase (RT) en Protease ten opzichte
van subtype B referentiestam inclusief interpretatie van gevoeligheid
voor RT-en proteaseremmers; HIV-subtypering
Opmerkingen Standaard wordt HIV genotypische resistentie analyse verricht op het
pol gen dat reverse transcriptase en protease bevat. Resistentie
analyse is in overleg met de dienstdoende viroloog ook mogelijk voor
de volgende genen middels in-house sequentie analyse, mits ook een
baseline monster wordt ingezonden:

Gag resistentie tegen protease remmers
Integrase resistentie tegen integrase remmers
Envelop gP 41: resistentie tegen de fusieremmer enfuvirtide
V3: resistentie tegen CCR5-remmers

Verzendbepaling UMCU

Informatie / contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling HIV tropisme (RNA)
Techniek Tropgene RNA, Sequentie analyse V3 gedeelte van het virale env gen.
Indicatievoorspelling co-receptor tropisme HIV-1 bij virale load >500 kp/ml.
Materiaal EDTA-bloed. Externe inzenders: EDTA-plasma op droogijs
Benodigd volume gewenst 10 ml, minimaal 5 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat voorspelling tropisme (R5, X4) middels interpretatie van de sequentie
met behulp van het interpretatie programma Geno2Pheno.

Verzendbepaling UMCU

Informatie / contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling HIV tropisme (DNA)
Techniek Tropgene DNA, Sequentie analyse V3 gedeelte van het virale env gen.
Deze test wordt deels in research setting verrricht.
Materiaal Heparine volbloed op kamertemperatuur.
Materiaal moet <24h na afname verwerkt worden.
Indicatie co-receptor tropisme HIV-1 bij virale load <500 kp/ml
Benodigde volume 20ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat voorspelling tropisme (R5, X4) middels interpretatie van de sequentie
met behulp van het interpretatie programma Geno2Pheno.

Verzendbepaling UMCU

Informatie / contact               arts-microbioloog

 

 

Bepaling HIV tropisme
Techniek MT-2 assay
In house fenotypische bepaling die wordt verricht in research setting.
Materiaal heparine volbloed op kamertemperatuur.
Materiaal moet <24h na afname verwerkt worden.
Indicatie bepalen co-receptor tropisme HIV-1 bij virale load >1000 km/ml
Benodigde volume gewenst 20 ml, minimaal 10 ml
Instuurdag maandag, woensdag.
Externe inzenders: materiaal moet dinsdag of donderdag voor 11.00h
op het virologisch laboratorium aanwezig zijn.
Uitslag bekend 3 weken
Resultaat

Opmerkingen

SI= tropisme, NSI = niet determineerbaar

Verzendbepling UMCU

Informatie / contact               arts-microbioloog