Hepatitis C virus (HCV)

Hepatitis C virus (HCV)

algemene informatie

De diagnostiek naar een hepatitis C virus infectie berust op het aantonen van HCV antistoffen in serum. Indien positief moet dit altijd bevestigd worden met een immunblot voor HCV antistoffen. Bij verdenking op een acute infectie kan het zinvol zijn ook HCV-RNA te bepalen, omdat de antistofrespons soms laat op komt. Een positieve HCV serologie dient vervolgd te worden met een HCV PCR bepaling. Voor de evaluatie van de behandelingsmogelijkheden wordt geadviseerd het HCV genotype, IL28B SNP en de virale load (HCV QRNA) te laten bepalen.

 

Bepaling Antistoffen tegen HCV (anti-HCV)
Techniek Chemiluminescentie assay, Liaison Xl, Diasorin
Indicatie aantonen van een chronische of doorgemaakte infectie met HCV
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 2 ml
Benodigd volume 150 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslagbekend 1 dag
Resultaat ratio\ positief, negatief
Opmerkingen Positief resultaat bij een onbekende patiënt dient geconfirmeerd te worden met een immunoblot. Deze wordt door het laboratorium automatisch toegevoegd. Dit is een verzendbepaling naar MLS Curacao.
Informatie/ contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling Antistoffen tegen HCV met immunoblot (HCV-BLOT)
Techniek immunblot / INNO-Lia HCV score van Innogenetics
Indicatie confirmatie van een positieve HCV screenings ELISA (antiHCV)
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 20 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat positief, indeterminate, negatief
Opmerkingen Indien indeterminate wordt geadviseerd het onderzoek te herhalen of een HCV PCR bepaling aan te vragen op een nieuw monster (EDTA)

Dit is een verzendbepaling naar UMCU

Informatie/ contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling HCV genotypering
Techniek Versant® HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA), Siemens Healthcare Diagnostics
Indicatie beoordelen behandelopties
Materiaal EDTA, serum
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 200 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend Twee weken
Resultaat HCV genotype: 1 t/m 6 of combinaties hiervan
Opmerkingen

 

 

Informatie/ contact

Dit is een verzendbepaling naar UMCU

 

 

arts-microbioloog

 

 

Bepaling Kwalitatief HCV specifiek RNA (HCV-PCR)
Techniek Cobas Ampliprep & Cobas TaqMan, HCV test, Roche
Indicatie aantonen van een actieve infectie met HCV
Materiaal EDTA, serum
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 650 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat positief, negatief
Opmerkingen De onderste detectiegrens van de kwalitatieve HCV RNA bepaling is 15 IU/ml
  Dit is een verzendbepaling naar UMCU
Informatie/ contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling Kwantitatief HCV specifiek RNA (HCV QRNA)
Techniek Cobas Ampliprep & Cobas TaqMan, HCV test, Roche
Indicatie beoordelen behandelindicatie en vervolgen HCV virale load onder therapie
Materiaal EDTA, serum
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 650 µl
Inlevertdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat IU/ml
Opmerkingen De onder- en bovengrens van deze bepaling zijn respectievelijk 15 IU/ml en 69.000.000 IU/ml. De ondergrens voor betrouwbare kwantificering van HCV RNA is 15 IU/ml.

Dit is een verzendbepaling naar UMCU

Informatie/ contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling IL28B SNP rs1279860 en IL28B SNP rs8099917
Techniek RT-PCR op LC480
Indicatie Deze voorspeller van de respons op behandeling bij patiënten met HCV kan helpen bij de besluitvoring rond starten en stoppen van therapie
Materiaal volbloed (EDTA)
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 500 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat IL28B SNP rs1279860 → CC of CT of TT
IL28B SNP rs8099917 → GG of GT of TT
Opmerkingen Deze SNP’s worden een keer per drie weken bepaald.

Dit is een verzendbepaling naar UMCU

Informatie/contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling HCV NS3 resistentieanalyse
Techniek RT-PCR, sequencing en analyse
Indicatie Analyse van de mutaties in het NS3 protease-gen van HCV is van belang voor en tijdens therapie met proteaseremmers (simeprevir, boceprevir, telaprevir)
Materiaal volbloed (EDTA)
Gewenst volume 10 ml
Benodigd volume 500 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 maand
Resultaat rapport met resistentieprofiel
Opmerkingen Na overleg met arts-microbioloog
Informatie/contact dd arts-microbioloog