Hepatitis A virus (HAV)

Hepatitis A virus (HAV)

algemene informatie

De diagnose acute hepatitis A virus infectie berust op het aantonen van HAV-IgM in serum. Voor het aantonen van immuniteit na een doorgemaakte infectie of vaccinatie volstaat het HAV-IgT te bepalen in serum (screening). Het is mogelijk de HAV titer na vaccinatie te laten bepalen, in die gevallen wordt de HAVIgT uitgevoerd als een kwantitatieve bepaling (aangeven bij de aanvraag). De HAV PCR is geen routinediagnostiek maar kan in een enkel geval zinvol zijn.

 

 

Bepaling IgM antistoffen tegen hepatitis A virus (HAV IgM)
Techniek Chemiluminescentie assay, Liaison XL, diasorin
Indicatie aantonen van een recente infectie met hepatitis A virus
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 160 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslagbekend 2 werkdagen
Resultaat positief, grens, negatief
Opmerkingen HAV IgM is aantoonbaar vanaf de ziekteverschijnselen tot zes maanden na het ontstaan van de infectie.
Informatie/ contact arts-microbioloog

 

 

Bepaling Virusspecifiek RNA van hepatitis A virus (HAV-PCR)
Techniek PCR bepaling
Indicatie aantonen van een recente, actuele infectie met hepatitis A virus.
Materiaal EDTA, faeces
Benodigd volume 2 ml
Inleverdag  dagelijks
Uitslagbekend  2 weken
Resultaat positief, negatief
Opmerkingen Deze bepaling is een verzendbepaling naar het RIVM. Bij het RIVM kan ook een typering van het hepatitis A virus worden uitgevoerd.
Informatie/ contact arts-microbioloog