Dialyse

Afdeling Dialyse

De afdeling heeft op 8 februari 2012 haar deuren geopend en de eerste hemodialyse op het eiland gedraaid. Sindsdien kunnen patiënten op Bonaire nierfunctie vervangende therapie krijgen, waarvoor zij eerder drie keer per week met het vliegtuig naar Curaçao vlogen.

De afdeling is zes dagen per week geopend, maandag tot en met zaterdag. Er worden twee shiften per dag gedraaid. De afdeling telt 8 dialyse stations op zaal en een 9de station op de acute/ isoleer kamer. Daarnaast hebben we 3 machines voor reserve en voor acute dialyses op de special care.

We maken gebruik van de Fresenius T2008, dit is een Amerikaanse dialysemachine met touch- screen.

We beschikken over twee mobiele RO’s waarmee op locatie (special care) of op de afdeling (bijv. ‘s nachts) gedialyseerd kan worden..

Op dit moment zijn er een aantal patiënten op Bonaire die behandeld worden met peritoneaal dialyse.

Wij proberen het verblijf tijdens de dialyse voor onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom bieden wij een professionele, maar ook een persoonlijke behandeling met aandacht voor u. We kijken met u of u bepaalde stappen in de dialysebehandeling zelf wilt zetten en lichten u voor over hoe de behandeling werkt. We vinden het belangrijk dat u weet wat er gebeurt.

Hoe ziet uw behandeling eruit?

Hoe vaak en hoe lang u moet dialyseren is afhankelijk van een aantal factoren zoals de werking van uw nieren, uw hart en bloedvaten en uw verdere gezondheid. De meeste dialysepatiënten komen gemiddeld drie keer, vier uur per week, op het centrum voor dialyse. Dit is op vaste dagen en vaste tijden. Er is een ochtend- en een middaggroep, waarbij de eerste patiënten rond 07:00 uur starten en de laatste patiënten rond 13:30 uur. De dialysedagen zijn opgedeeld in de groep maandag-woensdag-vrijdag en de groep op dinsdag-donderdag-zaterdag. Op zondag is er overdag geen dialyse. Heeft u eens een andere afspraak op uw dialyse dag of -tijd, dan kunt u overleggen over een andere dialysetijd of dag. U komt één keer per half jaar voor een afspraak op de polikliniek om te bespreken hoe het met u gaat.

Arts en verpleegkundige

De behandelend arts stelt het dialysebeleid voor uw dialysebehandeling op. De dialyseverpleegkundige voert uw behandeling uit en krijgt hierbij hulp van de afdelingsassistent. Ook uw eigen bijdrage bij de behandeling is van belang.Iedereen kan bij ons dialyseren. Dialyse is altijd mogelijk. De enige voorwaarde is een goede toegang tot de bloedbaan via een shunt of katheter.

Afdeling Dialyse

De afdeling heeft op 8 februari 2012 haar deuren geopend en de eerste hemodialyse op het eiland gedraaid. Sindsdien kunnen patiënten op Bonaire nierfunctie vervangende therapie krijgen, waarvoor zij eerder drie keer per week met het vliegtuig naar Curaçao vlogen.

De afdeling is zes dagen per week geopend, maandag tot en met zaterdag. Er worden twee shiften per dag gedraaid. De afdeling telt 8 dialyse stations op zaal en een 9de station op de acute/ isoleer kamer. Daarnaast hebben we 3 machines voor reserve en voor acute dialyses op de special care.

We maken gebruik van de Fresenius T2008, dit is een Amerikaanse dialysemachine met touch- screen.

We beschikken over twee mobiele RO’s waarmee op locatie (special care) of op de afdeling (bijv. ‘s nachts) gedialyseerd kan worden..

Op dit moment zijn er een aantal patiënten op Bonaire die behandeld worden met peritoneaal dialyse.

Wij proberen het verblijf tijdens de dialyse voor onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom bieden wij een professionele, maar ook een persoonlijke behandeling met aandacht voor u. We kijken met u of u bepaalde stappen in de dialysebehandeling zelf wilt zetten en lichten u voor over hoe de behandeling werkt. We vinden het belangrijk dat u weet wat er gebeurt.

Hoe ziet uw behandeling eruit?

Hoe vaak en hoe lang u moet dialyseren is afhankelijk van een aantal factoren zoals de werking van uw nieren, uw hart en bloedvaten en uw verdere gezondheid. De meeste dialysepatiënten komen gemiddeld drie keer, vier uur per week, op het centrum voor dialyse. Dit is op vaste dagen en vaste tijden. Er is een ochtend- en een middaggroep, waarbij de eerste patiënten rond 07:00 uur starten en de laatste patiënten rond 13:30 uur. De dialysedagen zijn opgedeeld in de groep maandag-woensdag-vrijdag en de groep op dinsdag-donderdag-zaterdag. Op zondag is er overdag geen dialyse. Heeft u eens een andere afspraak op uw dialyse dag of -tijd, dan kunt u overleggen over een andere dialysetijd of dag. U komt één keer per half jaar voor een afspraak op de polikliniek om te bespreken hoe het met u gaat.

Arts en verpleegkundige

De behandelend arts stelt het dialysebeleid voor uw dialysebehandeling op. De dialyseverpleegkundige voert uw behandeling uit en krijgt hierbij hulp van de afdelingsassistent. Ook uw eigen bijdrage bij de behandeling is van belang.Iedereen kan bij ons dialyseren. Dialyse is altijd mogelijk. De enige voorwaarde is een goede toegang tot de bloedbaan via een shunt of katheter.