Coxiella burnetii

Coxiella burnetii

algemene informatie

Coxiella burnetii is een bacterie en verwekker van Q-koorts, een systemische zoönose met een gevarieerde klinische presentatie waaronder een zelflimiterend koortssyndroom, longontsteking, endocarditis en hepatitis. De diagnostiek berust op het aantonen van een immuunrespons tegen Coxiella burnetii.

Een viervoudige titerstijging in sera afgenomen met een tussenpoos van 2 tot 4 weken is diagnostisch voor een acute infectie. De PCR op sputum heeft toegevoegde waarde ten opzichte van de serologie in het zeer acute stadium van de ziekte (< 3 weken ziekteduur). De serologie kan dan nog negatief zijn. Daarnaast is een PCR bepaling op EDTA plasma en/of weefsel zinvol voor het aantonen van een chronische infectie met Q-koorts. Een PCR bepaling dient altijd in combinatie met serologie uitgevoerd te worden.

 

 

Bepaling Antistoffen tegen Coxiella burnetii (CBR QF)
Techniek complement bindingsreactie
Indicatie aantonen van een acute of chronische infectie met Coxiella burnetii
Materiaal serum
Gewenst volume 2 ml
Benodigd volume 300 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat titer \ positief, negatief
Opmerkingen De CBR kan alleen uitgevoerd worden op gepaarde sera afgenomen met minimaal 14 dagen tussenpoos

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgG en IgM antistoffen tegen Coxiella burnetii (IF QF)
Techniek immuunfluorescentie
Indicatie aantonen van een acute of chronische infectie met Coxiella burnetii
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 0,5 ml
Benodigd volume 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat titer \ positief >=16; negatief <16
Opmerkingen Het heeft de voorkeur deze serologie uit te voeren op gepaarde sera.
Verzendbepaling UMCU
Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling Coxiella burnetii specifiek nucleïnezuur (QF PCR)
Techniek real time Taqman PCR
Indicatie aantonen van een acute of chronische infectie met Coxiella burnetii
Materiaal respiratoir materiaal, serum, EDTA, biopt
Benodigd volume respiratoir materiaal: 2ml
EDTA, serum: 10 ml
biopt: 2mm2
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat positief, negatief
Opmerkingen  Verzendbepaling UMCU
Informatie/contact Arts-microbioloog