Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi

algemene informatie

Borrelia burgdorferi is de verwekker van borreliose (in de volksmond ook bekend als “ziekte van Lyme”), een door teken overgedragen ziekte met diverse klinische presentaties waaronder erythema migrans, neuroborreliose, artritis, acrodermatitis, lymfocytoom en carditis. De laboratoriumdiagnostiek berust vooral op serologie: een screenings ELISA voor IgG en IgM antistoffen met indien positief een confirmatie in een immunobot bepaling. De immuunrespons kan traag opkomen: gemiddeld 3 – 6 weken na infectie met een grote inter-individuele spreiding. Aanwezigheid van Borrelia-antistoffen (IgG) in het bloed op zichzelf hoeft geen bewijs te zijn voor een actuele of actieve infectie, het kan een rest zijn van een in het verleden doorgemaakte (al dan niet symptomatische) en inmiddels niet meer actieve Borrelia-infectie. De diagnostiek naar een neuroborreliose berust op het aantonen van een lokale antilichaamproductie in liquor. Dit is een aparte bepaling en hiervoor dient altijd én liquor én serum ingestuurd te worden.
In specifieke omstandigheden (afwijkingen aan de huid of verdenking lyme-artritis) kan het zinvol zijn de borrelia bacterie direct aan te tonen door middel van nucleïnezuur detectie (PCR). Er is in het laboratorium geen kweekmethode beschikbaar voor Borrelia burgdorferi.

Op Bonaire en Curacao zou geen borrelia Burgdorferi aanwezig zijn.

 

Bepaling Borrelia burgdorferi IgG immunoblot
Techniek immunoblot
Indicatie confirmatie van een positief IgG resultaat in de ELISA
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 1 ml
Benodigd volume 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat positief, indeterminate, negatief
Opmerkingen De immunoblot is een vervolgtest op de ELISA en wordt door het laboratorium ingezet als ELISA positief is.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling Borrelia burgdorferi IgM immunoblot
Techniek immunoblot
Indicatie confirmatie van een positief IgM resultaat in de ELISA
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 1 ml
Benodigd volume 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat positief, indeterminate, negatief
Opmerkingen De immunoblot is een vervolgtest op de ELISA en wordt door het laboratorium ingezet als de ELISA positief is.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgG antistoffen tegen Borrelia burgdorferi
Techniek ELISA
Indicatie antonen van een (recente) infectie met B. burgdorferi
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 100 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat U/ml \ positief, grens, negatief
Opmerkingen De bepaling wordt alleen uitgevoerd in combinatie met de IgM bepaling. Positief en grensresultaten worden geconfirmeerd in de immunoblot.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling IgM antistoffen tegen Borrelia burgdorferi
Techniek ELISA
Indicatie aantonen van een (recente) infectie met B.burgdorferi
Materiaal serum, plasma (edta)
Gewenst volume 3 ml
Benodigd volume 100 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat ratio \ positief, grens, negatief
Opmerkingen De bepaling wordt alleen uitgevoerd in combinatie met de IgG. Positief en grensresultaten worden geconfirmeerd in de immunoblot.

Verzendbepaling UMCU

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling Intrathecale antistofproductie tegen Borrelia burgdorferi
Techniek ELISA
Indicatie aantonen van een neuroborreliose in serum/ liquor paar
Materiaal liquor en serum
Gewenst volume 0,5 ml
Benodigd volume liquor 100 µl
serum 50 µl
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat extinctie \ positief, negatief
Opmerkingen De bepaling wordt altijd uitgevoerd als combinatie IgG en IgM bepaling

Verzendbepaling UMCU.

Informatie/ contact Arts-microbioloog

 

 

Bepaling Specifiek DNA van Borrelia burgdorferi (Borrelia PCR)
Techniek PCR bepaling
Indicatie direct aantonen van Borrelia in huidbiopten of gewrichtsvloeistof
Materiaal biopt, gewrichtsvloeistof
Benodigd volume  
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 2 weken
Resultaat positief, negatief
Opmerkingen Verzendbepaling naar het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland.
Informatie/ contact Arts-microbioloog