BK virus

BK virus

algemene informatie

Diagnostiek naar een BK virus infectie berust op het kwantitatief aantonen van viraal DNA in urine, plasma of ander materiaal. Het bepalen van antistoffen tegen BK virus is niet zinvol: de seroprevalentie is al op jonge leeftijd zeer hoog en dit gaat gepaard zonder duidelijke symptomatologie. BK virus kan reactiveren in immuungecompromitteerde patiënten en is bijvoorbeeld geässocieerd met een interstitiële nefritis of een haemorrhagische cystitis.

 

Bepaling BK-virus specifiek DNA (BK-PCR kwalitatief / kwantitatief)
Techniek Kwantitatieve real time Taqman PCR op Abiprism platform/ in house
Indicatie aantonen van een actieve BK virusinfectie
Materiaal urine, EDTA, liquor, serum
Benodigd volume EDTA: 10 ml
liquor, urine: 1-2 ml
Inleverdag dagelijks
Uitslag bekend 1 week
Resultaat EDTA, liquor en urine kwantitatief: kopieën/ml. Uitslagen > 100 kopieën/ml worden als  waarde gerapporteerd. Uitslagen <100 kopieën/mL worden weergegeven als ondetecteerbaar of als <100/pos.

Andere materialen kwalitatief: positief, negatief

Opmerkingen De aanwezigheid van BK virus specifiek nucleïnezuur kan wijzen op een actieve infectie

Dit is een verzendbepaling naar UMCU

Informatie/ contact arts-microbioloog