Ideeënbus

Patiënten kijken met een andere bril naar de zorgverlening dan hulpverleners. U bezit specifieke ervaring en deskundigheid die uniek is en betrekking heeft op uw persoonlijke situatie, de behandeling, de ziekte en het herstel. Fundashon Mariadal wil graag gebruikmaken van uw ervaring en deskundigheid voor het organiseren van de zorg. Zo kunnen wij komen tot gerichte patiëntgerichte zorg. U krijgt zo de mogelijkheid uw kennis en ervaringen in te brengen die bijdragen aan verbeteringen in de zorg. Fundashon Mariadal wil daarom u graag betrekken om de zorg te optimaliseren, door een balans te vinden tussen standaardiseren en flexibiliteit om tegemoet te komen aan de individuele (wensen en behoeften van) patiënten. Doe daarom mee aan het ons toekomen van gedachten hierover en laat ons weten wat u ervan denk.

 

Klik hier om het digitale formulier in te vullen.