Missie

“Fundashon Mariadal zal iedereen op Bonaire voorzien van professionele en optimale medische en transmurale zorg, waarbij door middel van geïntegreerde samenwerking tussen algemene en specialistische zorg gestreefd zal worden naar op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen. Deze samenwerking richt zich vooral op de omringende (ei)landen waar Bonaire genoodzaakt is op terug te vallen. Internationale normen voor gezondheidszorg, aangepast aan de situatie van Bonaire, staan voorop en zullen de richting bepalen.”

Visie

“Iedereen heeft recht op het maximum aan integrale kwaliteit van zorg wat haalbaar is op Bonaire en afgestemd op de behoeften en wensen van de patiënt en die van zijn of haar familie. Daar Fundashon Mariadal het grootste dienstverlenende bedrijf in de gezondheidszorg op het eiland is, is het haar taak om het welzijn op Bonaire continu te garanderen en ervoor te zorgen dat haar personeel in staat is over de benodigde kennis, vaardigheden en middelen die hiervoor vereist zijn, te beschikken.”