Wat is Fundashon Mariadal?

Algemene Informatie

Fundashon Mariadal is een instelling voor de gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende diensten vallen:

– Het ziekenhuis “Hospitaal San Francisco”
– De specialistische zorg afdelingen welke bestaan uit:  Spoedeisende hulp, Ambulance, Air ambulance, Special care, Specialistenbureau.
– Het verpleeghuis “Kas di Kuido”,
– De dialyse afdeling
– Het thuiszorgcentrum “Sentro di Salú Convent”

Bovenstaande diensten worden ondersteund door het Facilitair Bedrijf, de stafafdeling Personeel & Organisatie, de afdeling ICT, Bureau Kwaliteit en Veiligheid en Economische Administratieve Dienst. Met alle faciliteiten en de diverse ondersteunende afdelingen is Fundashon Mariadal één van de grootste organisaties op Bonaire, met wel 500 personeelsleden.

Fundashon Mariadal is altijd een dynamische organisatie geweest echter nadat Bonaire een bijzonder gemeente geworden is van Nederland, zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. De kwaliteit van de zorg moet nog beter. Ons doel is om de inwoners van Bonaire een betere kans op herstel te bieden. Iedereen binnen Fundashon Mariadal zet zich in om dit te realiseren.