Geschiedenis

De oprichting dateert uit het jaar 1922, toen de zusters van Roosendaal een villa met omliggende gronden aankochten om een hospitaal te realiseren. Dit hospitaal werd al gauw in gebruik genomen en kreeg de naam ‘San Francisco Hospitaal’. Vrijwel in hetzelfde jaar bouwden de nonnen een klooster op het omliggende stuk grond. Enige jaren later bleek het hospitaal echter al te klein en werd er een nieuw hospitaal voor Bonaire gebouwd. Bij dit hospitaal werd er tevens een dependance voor bejaarden gebouwd. Uiteindelijk bleek de vraag naar bejaardenzorg dusdanig toe te nemen, dat het hospitaal meer en meer ouderen huisvestte.

Om ouderenzorg en ziekenzorg gescheiden te houden, werd er wederom een nieuw ziekenhuis gebouwd, het oude hospitaal werd veranderd in een bejaardenhuis en kreeg de naam “Cas di Sosiego”. Het nieuwe ziekenhuis was gereed in 1976 en is hedentendage nog in gebruik. De gezondheidszorg op Bonaire, die ooit begonnen was met twee zusters in de villa, kwam in de zeventiger jaren te vallen onder daarvoor opgerichte stichting, toentertijd genaamd “Stichting Ziekenverpleging & Bejaardenzorg”. In 1999 is deze naam veranderd in Fundashon Mariadal, oftewel Stichting Mariadal, vernoemd naar het klooster vanwaaruit de zusters vroeger naar Bonaire gezonden werden.

De villa is vandaag de dag in gebruik voor het gezondheidscentrum “Sentro di Salú Convent” en fungeert daarnaast tevens als kantoor voor het management en administratie van Fundashon Mariadal. In 2003 was er een nieuwe verpleeghuis gereed. In dit nieuwe gebouw “Kas di Kuido” worden de meer verpleegbehoeftige cliënten verpleegd.