Visie & Missie

Fundashon Mariadal Academy (FMA) verzorgt beroepsopleidingen, scholing en training voor de gezondheidszorg. Door in mensen te investeren bouwen wij aan een eigen gezondheidszorg voor en van Bonaire. Zelf opleiden vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse, tijdelijk verblijvende professionals. Zo verhogen we de kwaliteit van de gezondheidszorg en de inbedding in de sociaal-culturele context van Bonaire.

Primair voorziet FMA in de opleidingsvragen van Fundashon Mariadal. Daarnaast bieden wij zorggerelateerde scholing aan voor andere maatschappelijke organisaties en instellingen. In regionale verband stemmen wij het opleidingsaanbod af met zorginstellingen en opleidingen op Aruba, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius.

Professionalisering van de medewerkers, innovatie in de werkprocessen en vernieuwing van het opleidingsaanbod heeft onze voortdurende aandacht. Zo ontwikkelt FMA zich tot de spil van kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing die beantwoordt aan de behoeften van de gezondheidszorg op Bonaire.
Zieken- verzorgende
Opleiding niveau 3

Zieken- verzorgende

Verpleegkundige
Opleiding niveau 4

Verpleegkundige