Fundashon Mariadal

Vacature

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op zoek naar een:

 

Dialyse verpleegkundige (m/v),

 

Het begeleiden en behandelen van patiënten met chronische nierfunctiestoornis of acuut nierfalen. Het coördineren van de zorg rondom patiënten en het informeren, adviseren en ondersteunen van patiënten en hun omgeving.

 

De functie-inhoud:

• Neemt een verpleegkundige anamnese af, stelt de verpleegkundige diagnose en stelt, in overleg met en op basis van de medische diagnose en behandelplan van de nefroloog, het zorgplan op;

• Coördineert de zorg rondom patiënten in samenspraak met en/of verwijzing naar andere disciplines en neemt deel aan (multidisciplinaire) patiëntenbesprekingen;

• Evalueert de verleende zorg en stelt eventueel het zorgplan bij met gevolgen voor de behandeling en activiteiten.

• Draagt zorg voor de voorbereiding, het opstarten en het beëindigen van de dialysebehandeling;

• Observeert, controleert en interpreteert de vitale functies van de patiënt en stelt zo nodig de behandeling bij. Kan hierbij overleggen met de nefroloog of medisch specialist;

• Treedt handelend op bij afwijkingen volgens richtlijnen en verricht in acute/levensbedreigende situaties diverse medisch-technische handelingen (zoals starten met hartmassage en katheteriseren) in afwachting van de nefroloog of medisch specialist;

• Verstrekt medicatie en verricht diverse, verpleegtechnische handelingen conform protocollen waaronder intraveneus injecteren, puncturen en afdrukken van de shunt, katheteriseren en gespecialiseerde (wond)verzorging.

• Assisteert de nefroloog of medisch specialist bij complexe verpleegtechnische / medisch-technische handelingen.

• Ondersteunt, traint en instrueert patiënten ten aanzien van thuisdialyse;

• Ondersteunt en begeleidt patiënten (en diens omgeving) bij emotioneel belastende situaties en biedt waar nodig meer intensieve psychosociale begeleiding bijvoorbeeld na een behandeling of diagnosestelling en schakelt zo nodig andere hulpverleners in.

• Houdt de werkvoorraad materialen en medicatie op peil en plaatst binnen kaders bestellingen;

Functie-eisen:

• Kennis is vereist op het niveau van verpleegkundige kwalificatieniveau 4 aangevuld met een vervolgopleiding tot dialyseverpleegkunde. Beschikt over meerjarige ervaring als dialyseverpleegkundige en over kennis van de organisatie. Kennis wordt op peil gehouden door het bijhouden van vakliteratuur, bij- en nascholing.

• Integriteit in het omgaan met informatie van en over patiënten.

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans is nodig bij het informeren en instrueren van patiënten ( en diens familie/ relaties), bij het geven van inhoudelijk adviezen en bij de patiënten overdracht.

 

Wat wij bieden:

• De functie voor Dialyse verpleegkundige is ingedeeld in Functie Groep 50 MIN USD 2,713.00 en MAX 3,772.00 bruto per maand conform de geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal.

Informatie:

• Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt u onze website bezoeken www.fundashonmariadal.com. http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mevrouw Maithe Snijder via telefoonnummer +599715- 8900. Email: msnijder@fundashonmariadal.org

Sollicitanten:

Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u uit om uw sollicitatie vergezeld vankopieën van diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan: Fundashon Mariadal, t.a.v. mevrouw Snijder, Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org.

---