Fundashon Mariadal

Vacature

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op zoek naar een:

 

Kraamverpleegkundige (m/v)

 

Het assisteren van de verloskundige bij bevallingen in het ziekenhuis met name bij bevallingen met complicaties en keizersneden, maar ook bij reguliere bevallingen thuis of in het ziekenhuis.

Het verzorgen en/of begeleiden van kraamvrouw, baby en overige gezinsleden tijdens de kraamtijd in situaties waarbij intensievere zorg en/of begeleiding nodig is (bijvoorbeeld bij baby met een handicap, couveusebaby, meerlingen, overlijden baby etc.).

 

Functie inhoud:

• Ontvangt de zwangere, controleert de gegevens welke eventueel benodigd zijn tijdens en na bevalling, signaleert ontbrekende gegevens en zorgt voor aanvulling van deze gegevens (o.a. aanvragen labtest HB, bloedgroep);

• Stelt, op basis van de beschikbare gegevens en gesprek met de zwangere, een zorgplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de verloskundige of arts;

• Houdt relevante zorggegevens bij m.b.t. de zwangere, kraamvrouw en baby voorafgaand, tijdens en na de bevalling (o.a. gewicht/voeding etc.) op het zorgformulier;

• Signaleert veranderingen in de gezondheidstoestand van de zwangere, kraamvrouw en/of baby, rapporteert dit en overlegt inzake benodigde aanpassing van het zorgplan met de verloskundige of arts. Zet benodigde instrumenten en materialen klaar;

• Assisteert de arts en/of verloskundige bij medisch technische handelingen bij de bevalling en geeft benodigdheden aan;

• Verricht, in opdracht van de arts en/of verloskundige, verpleegtechnische handelingen zoals het inbrengen van een infuus, catheteriseren en het aansluiten van een CTG en bewaakt de waardengegevens uit de CTG;

• Observeert en controleert de baby op APGAR-score (ademhaling, zuigreflex, gewicht, temperatuur etc.) en geeft scores door aan de verloskundige of arts;

• Stelt de verloskundige of arts direct op de hoogte van onverwachte verandering in de toestand van de zwangere, dreigende complicaties of verandering in de gemeten waarden;

• Begeleidt de patiënt (en eventueel partner) van opname, bevalling/ingreep t/m kraamtijd en geeft de nodige adviezen, informatie en voorlichting (o.a. inzake verzorging en het geven van borst/flesvoeding);

• Geeft wanneer nodig meer intensieve begeleiding aan de zwangere/kraamvrouw bij emotioneel belastende situaties (zoals bij bevallingen met complicaties, of na overlijden van de baby);

• Geeft verzorging aan de kraamvrouw en baby en voert de hielprik uit (ook in intensieve zorgsituaties zoals bij een couveusebaby).

• Verricht, voorafgaand aan de bevalling/kraamperiode, een huisbezoek, controleert of de benodigde zaken aanwezig zijn en geeft de uitkomsten hiervan door aan de verloskundige;

 

Functie eisen:

• Een relevante mbo- opleiding op verpleegkunde niveau 4 is vereist, aangevuld met de vervolgopleiding kraamverpleegkunde en enkele jaren werkervaring in het vakgebied. Is in het bezit van een rijbewijs. Ontwikkelingen in het vakgebied worden gevolgd door deelname aan scholing, lezingen, workshops en het lezen van vakliteratuur.

 

Wat wij bieden:

• De functie voor Kraam Verpleegkundige is ingedeeld in Functie Groep 45 MIN USD 2,436.00 en MAX 3,297.00 bruto per maand conform de geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal.

 

Informatie:

• Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt u onze website bezoeken www.fundashonmariadal.com. http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mevrouw Edilse Goeloe via telefoonnummer +599715- 8900.

 

Sollicitanten:

Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u uit om uw sollicitatie vergezeld vankopieën van diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan: Fundashon Mariadal, t.a.v. mevrouw Goeloe, Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org.

---